Zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Zadania Samorządu Uczniowskiego: Promocja samorządności; Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych; Pozyskanie sponsora i środków na nagrody i działalność SU; Promowanie wiedzy na temat obowiązków ucznia;