Kadra pedagogiczna

mgr Jolanta Bella dyrektor szkoły, historia kl. IV, V mgr Jolanta Bausmer – Ceglarek edukacja wczesnoszkolna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca kl. II, administrator szkolnej strony internetowej mgr Jolanta Kujawska edukacja wczesnoszkolna, przyroda kl. IV, plastyka kl. IV – VII, wychowawca klasy III mgr Judyta Grzyb edukacja wczesnoszkolna, muzyka klasy IV – VII, …
Czytaj dalej