Kategoria: O szkole

Dokumenty

Poradniki dla rodziców Rzecznik praw ucznia STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA ROSPONDA W ŻYROWEJ Poniżej Program Wychowawczo – Profilaktyczny  

Patron szkoły

Stanisław Rospond Prof. dr hab. Stanisław Rospond należy do najwybitniejszych polskich uczonych, który związał się z losami Wrocławia i Opola.Na najmłodszym polskim uniwersytecie, będącym chlubą naszego miasta, najważniejsza sala, w której odbywają się posiedzenia senatu uniwersyteckiego i rady naukowe, gdzie mają miejsce obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne, nosi imię Stanisława Rosponda. I jest to…
Czytaj dalej

Promocja zdrowia

PIOSENKA O NIEZDROWYM JEDZENIU Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.    ( żródło: internet). ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO! UPRAWIAJ SPORT! ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ SNU!

Misja i wizja

Szkoła nasza to placówka posiadająca własną kulturę, obrzędowość i tradycje. Jest nowoczesną szkołą środowiskową, zatem trwale wpisana jest w rozwijające się środowisko lokalne. W swoich działaniach dostosowuje się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju uczniów.

Skip to content