RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

przewodnicząca: Joanna Leżoch

zastępca: Paweł Wąsik

skarbnik: Dorota Malik

Szanowni Rodzice,

W roku szkolnym 2023/2024 do Rady Rodziców w naszej szkole, w klasach I-VIII wybrano prezydium Rady Rodziców, spośród którego wyłoniono przewodniczącego, zastępcę, skarbnika oraz sekretarza:

Klasa I – Pan Paweł Wąsik – Zastępca

Klasa II – Pani Julia Kwiotek – Sekretarz

Klasa III – Pani Dominika Bochen

Klasa IV – Pani Dorota Malik – Skarbnik

Klasa V – Pan Grzegorz Gajdecka

Klasa VI – Pani Jolanta Hanko

Klasa VII – Pani Iza Przesdzink

Klasa VIII – Pani Joanna Leżoch – Przewodnicząca

W związku z zaplanowanymi wydarzeniami organizowanymi w szkole zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłatę składki na fundusz Rady Rodziców.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 składkę wynoszącą 60,00 zł należy wpłacić na numer konta: 28 8883 1015 2003 3001 0185 0001.

W tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

np. Składka na rzecz RR w roku szkolnym 2023/2024, Agatka Miś kl. IV.

Liczymy na Państwa wsparcie i współpracę.

Rada Rodziców

Skip to content