O nas

O nas

Gdy kolejny w historii Żyrowej XIX – wieczny budynek szkolny położony na terenie przypałacowym okazał się za ciasny, właściciele dóbr żyrowskich i pracodawcy Żyrowian oraz okolicznych wsi – hrabiostwo von Francken – Sierstorpff, postanowili wybudować nową szkołę na miarę XX wieku. Stało się to w 1911 roku. Szkołę rozpoczęto budować na zakupionej od miejscowego rolnika działce przy głównej ulicy, przebiegającej przez centrum wsi, na trasie Zdzieszowice – Dąbrówka Dolna.

W trakcie budowy nowej szkoły gościł w pałacu w Żyrowej na zaproszenie hrabiego Johannesa von Francken – Sierstorpff, kolega ze studiów w Bonn, cesarz Niemiec Wilhelm II, który brał udział w polowaniu wraz z zaproszoną szlachtą śląską w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 1911 roku. Jeden z punktów programu wizyty cesarza w Żyrowej przewidywał poza terenem pałacu posadzenie pamiątkowego drzewka na skwerze w pobliżu budującej się szkoły. Dokonując tego aktu i patrząc na budującą się szkołę, cesarz powiedział: „ Rośnij i rozwijaj się dla dobra ludności „, co prawdopodobnie dotyczyło młodego dębu i szkoły. Posadzony dąb obecnie swą rozłożystą koroną nadal cieszy oko współczesnych mieszkańców, gości i turystów.01

Nową placówkę szkolną poprowadził ówczesny kierownik starej szkoły pan Ernst Mücke, człowiek o bardzo wielu zainteresowaniach. Był nauczycielem, organistą, geografem, biologiem, rolnikiem, dziennikarzem, redaktorem i wydawcą miesięcznika „ Aus dem Chelmer Lande” ( Z Ziemi Chełmskiej), którego redakcja znajdowała się w żyrowskiej szkole. Pan Ernst Mücke był twórcą pierwszej w powiecie strzeleckim izby regionalnej. Znalazły się w niej ocalone od zapomnienia XIX – wieczne stare fotografie, modlitewniki, książki, przedmioty codziennego użytku związane z bogatą wówczas 600 – letnią historią Żyrowej i najbliższej okolicy. Żyrowska izba regionalna była wzorcem i podstawą dla tworzącego się w strzelcach Wielkich Muzeum Regionalnego w 1926 roku. W tym samym roku pan Ernst Mücke awansuje na dyrektora Liceum w Strzelcach Wielkich ( Strzelcach Opolskich). Ciągłość tradycji zostałą zachowana. Po ponad pół wieku w żyrowskiej szkole znów utworzono tradycyjną śląską izbę regionalną, decyzją obecnej pani dyrektor mgr Zofii Piwowar, wraz z inicjatorami panią mgr Haliną Fert i ośmioklasistami z roku szkolnego 1987/1988. Przez dziewięć dziesięcioleci progi żyrowskiej podstawówki zasłużonej „wychowawczyni pokoleń” przekraczali późniejsi, zdolni i wybitni synowie tej śląskiej ziemi, których działalność na dokumentach i w piśmie została uwieńczona. Są to:

 • Jan Post ( 1903 – 1980), późniejszy kapłan, zamiłowany liturgista.
 • Willibald Mücke ( 1904 – 1984), syn kierownika szkoły w Żyrowej, dr nauk prawniczych.
 • Ewald Mücke ( 1914) – syn kierownika szkoły w Żyrowej, inż. architekt. Autor książki pt.: „ Spojrzenie wstecz – moja droga życiowa w XX wieku z Żyrowej do Monachium”.
 • Gottfried Mücke ( 1906 – 1944) – syn kierownika szkoły w Żyrowej, malarz, rzeźbiarz. Projektant pomników poległych żołnierzy w I wojnie światowej w Żyrowej i Rozwadzy.
 • Ewald Stefan Pollok ( 1941) – dziennikarz, autor wielu publikacji: „Legendy- Manipulacje- „Kłamstwa…”, „ Historia Żyrowej…” i inne.
 • Jerzy Szołtysek ( 1940) – założyciel w 1996 roku oficyny wydawniczej „ Wydawnictwo Żyrowa”. Wydawca min.: Historii Żyrowej, rodu von Gaschin, fundatorów klasztoru i kalwarii na Górze Świętej Anny. Autor wielu książek. Aktywny członek zarządu stowarzyszenia „ Nasze Dziedzictwo „ w Żyrowej.

(zaczerpnięto z materiałów źródłowych p. Jerzego Szołtyska)

Kierownicy / Dyrektorzy na przestrzeni lat

 • p. Ernst Mücke 1907- 1926r.
 • p. Pius Gruner 1926-1944r.
 • p. Adam Rusek 1945-1948r.
 • p. Chlebowski 1948-1954r.
 • p. Janina Kalarus 1954-1955r.
 • p. Henryk Barnet 1955-1973r.
 • p. Janina Borecka 1973-1978r.
 • p. Janina Rachwał 1979-1980r.
 • p. Zofia Piwowar 1980- 2012
 • p. Helga Bieniusa 2012 – 31.01.2015r.
 • p. Piotr Garbacz 2015 r. – 31.08.2019r.
 • p. Jolanta Bella 2019r.
Skip to content