Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

Pierwsza pomoc: zadławienie (zakrztuszenie)

https://www.youtube.com/watch?v=D86b4oqj2q

Numery alarmowe w Polsce

Pierwsza pomoc – krwawienie z nosa

Pierwsza pomoc – krwotok zewnętrzny

Pierwsza pomoc – proste złamanie przedramienia

Skip to content