Sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasistów

 

Sprawdzian kompetencji 2014/2015

 

{supertable table}

Placówka Razem Język polski Matematyka Język angielski
SZKOŁA
ŻYROWA
75,7
stanin 8
74,7 76,4 81,9
stanin 6
GMINA
ZDZIESZOWICE
63,3 69,6 56,6 75,6
POWIAT
KRAPKOWICKI
66,5 72,2 60,4 78,9
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
66,0 71,8 59,9 78,1
KRAJ 67,0 73,0 61,0 78,0

{/supertable}

 

Sprawdzian kompetencji 2013/2014

 

Uczniowie klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej uzyskali w tym roku szkolnym wynik 27,2 pkt.,
co plasuje ich w 6. staninie – wyżej średniej.
Nasz wynik – 27,2 pkt. jest satysfakcjonujący.

Gmina Zdzieszowice – 25,0 pkt.,

Województwo opolskie – 25,2 pkt.,

Kraj – 25,8 pkt.

Najwyższy wynik uzyskał Arkadiusz Małachowski, zdobył 40 pkt. albowiem został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Szóstoklasista na 25,82 punktu

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji to 25,82 punktu – o 1,79 lepiej niż rok temu. Średni wynik na wsiach wyniósł – 24,7 punktu, w miastach powyżej 100 tys. – 27,8 punktu – czytamy we wstępnym raporcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do tegorocznego egzaminu przystąpiło 351 507 uczniów. Standardowy arkusz zawierał 26 pytań – w 20 należało wskazać poprawną odpowiedź z kilku podanych, w pozostałych uczeń musiał napisać odpowiedź samodzielnie. W sprawdzianie można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Najwyższe wyniki szóstoklasiści uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania – średnia wyniosła 7,76 punktu (na 10 możliwych).

Umiejętność pisania sprawdzono dwoma zadaniami – pierwsze polegało na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek, drugie – na napisaniu opowiadania. Za tę umiejętność uczniowie otrzymali średnio 5,81 punktu (na 10 możliwych).

W umiejętności rozumowania szóstoklasiści uzyskali 4,55 punktu (na 8 możliwych), a w korzystaniu z informacji – 2,73 punktu (na 4 możliwe). CKE zwróciła uwagę, że część uczniów ma trudność z korzystaniem z informacji z kilku źródeł.

Średni wynik za rozwiązanie zadań badających wykorzystywanie wiedzy w praktyce wyniósł 4,98 punktu (na 8 możliwych).

Źródło: http://www.operon.pl/aktualnosci/szostoklasista_na_25_82_punktu

 

Porównanie wyników uczniów w latach 2002-2014

 

{supertable table}

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
29,9 29,5 26,0 29,6 25,5 26,6 25,4 22,4 24,3 24,8 22,5 23,6 25,4
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
29,8 29,2 26,0 29,8 25,7 26,8 25,7 22,5 24,5 25,1 22,2 23,5 25,2
MIASTA POWYŻEJ
100 TYSIĘCY
31,4 31,1 28,0 31,3 27,6 28,5 27,1 24,7 26,4 26,8 24,6 25,9 28,5
MIASTA OD 20 TYSIĘCY
DO 100 TYSIĘCY
29,6 29,3 27,5 30,0 25,4 26,9 25,6 22,4 24,6 25,0 22,5 23,5 25,6
MIASTA
DO 20 TYSIĘCY
29,6 29,3 27,5 29,2 24,9 26,2 24,9 21,7 23,8 24,1 21,7 22,6 24,8
WIEŚ 29,2 28,3 24,9 28,7 24,8 25,6 24,6 21,3 23,2 24,0 21,3 22,6 24,4
SZKOŁY
NIEPUBLICZNE
32,3 31,5 29,0 32,0 29,3 28,9 27,2 24,7 27,3 27,3 25,1 26,8 26,7
GMINA
ZDZIESZOWICE
29,0 28,1 24,8 29,9 25,4 25,3 25,9 22,3 23,7 25,3 23,3 23,5 25,0
SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŻYROWEJ
31,3 33,1 28,8 34,5 31,4 29,8 29,6 24,9 33,0 30,7 23,8 27,3 27,2

{/supertable}

 

Przedział punktowy

 

{supertable table}

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9. Najwyższy 34,7-39,5 32,9-39,0 31,3-39,5 33,9-39,2 31,4-39,0 31,8-39,5 31,0-38,0 27,8-40,0 30,0-40,0 30,3-37,0 28,1-36,2 30,2-37,2 31,4-40,0
8. Bardzo wysoki 32,9-34,6 31,4-32,8 29,0-31,2 32,4-33,8 29,1-31,3 29,8-31,7 29,1-30,9 25,7-27,7 27,9-29,9 28,5-30,2 26,0-28,0 27,8-30,1 29,3-31,3
7. Wysoki 31,4-32,8 30,2-31,3 27,3-28,9 31,1-32,3 27,4-29,0 28,3-29,7 27,6-29,0 24,2-25,6 26,3-27,8 27,0-28,4 24,3-25,9 26,0-27,7 27,6-29,2
6. Wyżej średniej 30,1-31,3 29,0-30,1 25,8-27,2 29,8-31,0 25,8-27,3 26,9-28,2 26,2-27,5 22,8-24,1 24,9-26,2 25,7-26,9 22,9-24,2 24,4-25-9 26,1-27,5
5. Średni 28,8-30,0 27,7-28,9 24,4-25,7 28,5-29,7 24,2-25,7 25,5-26,8 24,8-26,1 21,4-22,7 23,3-24,8 24,3-25,6 21,5-22,8 22,7-24,3 24,6-26,0
4. Niżej średniej 27,5-28,7 26,4-27,6 23,0-24,3 27,1-28,4 22,7-24,1 24,2-25,4 23,4-24,7 20,1-21,3 21,9-23,2 22,9-24,2 20,2-21,4 21,2-22,6 23,1-24,5
3. Niski 26,1-27,4 25,0-26,3 21,5-22,9 25,7-27,0 21,0-22,6 22,7-24,1 22,0-23,3 18,8-20,0 20,4-21,8 21,5-22,8 18,9-20,1 19,6-21,1 21,5-23,0
2. Bardzo niski 24,3-26,0 23,2-24,9 19,7-21,4 23,8-25,6 19,2-20,9 20,9-22,9 20,1-21,9 17,1-18,7 18,6-20,3 19,8-21,4 17,2-18,8 17,9-19,5 19,7-21,4
1. Najniższy 7,5-24,2 7,7-23,1 2,0-19,6 11,0-23,7 4,0-19,1 5,2-20,0 5,2-20,0 0,0-17,0 0,0-18,5 8,8-19,7 0,0-17,1 4,8-17,8 0-19,6

{/supertable}

 

Najwyższe wyniki 2002-2013

 

{supertable table}

 Rok  Uczeń Punktów
2002 WIKTOR KRZYSZTOF 37
  FIEGLER DARIA 37
2003 KNOP MARCIN 40
2004 KUPKA EDYTA 38
2005 KURA IZABELA 40
2006 GRAMALA JULIA 39
2007 JANTOS KAMILA 40
2008 KAZIK HANNA 40
2009 KAMPKA DARIA 35
2010 GRABISZ KLAUDIA 38
2011 LASON KAROLINA 37
  MOJ PAWEŁ 37
2012 KUHNERT KATARZYNA 36
2013 ADAM BRĄGOSZEWSKI 35
  NIKOLA NOWAK 35
2014 ARKADIUSZ MAŁACHOWSKI 40

{/supertable}

Skip to content