Kategoria: Uncategorized

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pspzyrowa.zdzieszowice.pl Gmina Zdzieszowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Żyrowej. Data publikacji strony internetowej: 2016-05-01. Data ostatniej…
Czytaj dalej

Świetlica

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU Oto 12 zasad:

Ochrona zdrowia

 PIOSENKA O NIEZDROWYM JEDZENIU Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.    ( żródło: internet). ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO! UPRAWIAJ SPORT! ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ SNU!

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK 2022/2023 UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW Poniżej w pliku do pobrania BIBLIOTEKARZ: mgr Agnieszka Raca Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły. Pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego oraz sprawuje określone funkcje i zadania zawarte w programie szkoły. Biblioteka obejmuje swą działalnością również nauczycieli i absolwentów szkoły.…
Czytaj dalej

Sukcesy i osiągnięcia szkoły

Nasza szkoła nieustannie rozwija swój proces dydaktyczny. Przeszkolona kadra pedagogiczna to gwarancja sukcesu w nowoczesnej rzeczywistości. Potwierdzeniem tych słów są certyfikaty, które świadczą o zaangażowaniu placówki.

Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2023/2024 mgr Jolanta Bella dyrektor szkoły, historia kl. IV, wiedza o społeczeństwie kl. VIII mgr Jolanta Bausmer – Ceglarek edukacja wczesnoszkolna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne; wychowawca kl. II , edukacja informatyczna kl.II; informatyka kl. IV, kl. V; administrator szkolnej strony internetowej; logopeda/ neurologopeda mgr Dorota Gajdecka edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca…
Czytaj dalej

KONKURSY PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY 2020/2021

Nazwa konkursu Zajęte miejsce Konkurs Języka Polskiego 1.     Szymon Kowolik 2.     Olivier Sojka 3.     Milena Ryzner 4.     Aleksandra Lipniacka Konkurs Języka Angielskiego 1.     Milena Ryzner- awans do etapu gminnego (udział). 2.     Mateusz Foriasz – awans do etapu gminnego (udział). 3.     Olivier Sojka; Szymon Szwinge 4.     Szymon Kowolik; Julia Hylińska Konkurs Historyczny 1.     Szymon Kowolik –…
Czytaj dalej

WYNIKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA ROSPONDA W ŻYROWEJ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA TLE WYNIKÓW INNYCH

ROK 2023/2024 PSP ŻYROWA STANIN: język polski :6; matematyka: 7; język angielski :6 ROK 2022 PSP ŻYROWA STANIN: 8 Skala staninowa średnich wyników szkół w % : Język polski : 73% matematyka: 76% język angielski: 85% POWIAT KRAPKOWICKI: język polski: 58 % ; matematyka 54 % ; język angielski 67 % KRAJ: język polski: 60%;…
Czytaj dalej

Zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

Dobry Start – świadczenie 300+

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej informuje, iż wnioski o wypłatę świadczenia DOBRY START można składać: od 1 lipca do 30 listopada w wersji elektronicznej online za pomocą: strony https://empatia.mpips.gov.pl/ lub bankowości elektronicznej; Rodzice, którzy nie skorzystają z preferowanej formy składania wniosku, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, od 1 sierpnia do 30…
Czytaj dalej

Skip to content