Konkurs grantowy KIERUNEK FIO

Konkurs grantowy KIERUNEK FIO

Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Narodowym Funduszem Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym KIERUNEK FIO. Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 20 kwietnia 2020 i potrwa do 13 maja 2020 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest programem mającym na celu pobudzenie społeczeństwa do tworzenia wspólnych inicjatyw oraz zwiększenia potencjału obywatelskiego. Chodzi o to, aby zintegrować we wspólnej pracy jak największą liczbę osób i przy wsparciu finansowym stworzyć przestrzenie, które będą służyć ogółowi społeczeństwa. Program skierowany jest do:

  1. Młodych organizacji pozarządowych
  2. Grup nieformalnych z Patronem / bez Patrona
  3. Grup samopomocowych z Patronem / bez Patrona

Powyższe organizacje i grupy mogą starać się o mikrodotację na realizację projektu w sferze pożytku publicznego. Dotacja przyznawana jest na realizację projektu, który będzie trwał nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż czas wskazany we wniosku. Wysokość dotacji:

– Dla młodej organizacji pozarządowej dotacja nie może przekraczać 5 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana to 3 000 zł,

– Dla grupy nieformalnej / samopomocowej wnioskującej samodzielnie lub z patronem kwota dotacji nie może przekraczać 3 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 1 000 zł.

Konkurs przeprowadzany jest na terenie województwa opolskiego. Każde ze Stowarzyszeń obejmie opieką poszczególne gminy w powiatach:

STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY:

– powiat krapkowicki – Gogolin, Krapkowice, Walce, Zdzieszowice,

– powiat opolski –Tarnów opolski

– powiat strzelecki – Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd 

– powiat kędzierzyńsko- kozielski – Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

 

STOWARZYSZENIE LGD „DOLINA STOBRAWY”:

– powiat kluczborski – Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn,

– powiat namysłowski – Domaszowice, Namysłów, Wilków,

– powiat opolski -Łubniany, Murów, Turawa,

– powiat oleski – Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice

– powiat strzelecki – Kolonowskie, Zawadzkie.

Niestety z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego nie odbędą się spotkania z chętnymi do udziału w projekcie. Wszelkie informacje oraz konsultacje będą odbywały się telefonicznie oraz poprzez kontakt emailowy. Dołożymy wszelkich starań, aby każda osoba zainteresowana konkursem mogła skorzystać z konsultacji.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Ogłoszeniu o naborze do konkursu oraz w Regulaminie Konkursu dotacyjnego pod linkiem https://annaland.pl/2588/1/startujemy-fio-2020.html  lub na stronach www.annaland.pl  oraz  www.dolinastobrawy.pl

Generator wniosków dostępny jest pod poniższym linkiem:  https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=12970

 

 

Osoba do kontaktu : Beata Żmuda – Specjalista ds. projektów,

projekty@annaland.pl, nr tel. 575-755-122 do godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie KIERUNEK FIO.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Skip to content