Opłata za ubezpieczenie

Opłata za ubezpieczenie

Do jutra tj. 29.09.2017 r. zbieramy za ubezpieczenie w kwocie 42 zł płatne w sekretariacie szkoły.

Skip to content