Plan miesięczny na miesiąc czerwiec

Plan miesięczny na miesiąc czerwiec

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ EDUKACYJNYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STANISŁAWA ROSPONDA W ŻYROWEJ

CZERWIEC 2017

 

L.p.

Działanie

Termin

Odpowiedzialny

Sortuj

1.        

Dzień dziecka.

01.06.2017 r.

Jolanta Bausmer-Ceglarek

Jolanta Kujawska

1

2.        

Udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam”.

01.06.2017 r.

Agnieszka Raca

1

3.        

Ewaluacja programu profilaktycznego szkoły – opracowanie narzędzi badawczych w postaci ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

02.06.2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

2

4.        

Ewaluacja programu wychowawczego szkoły – opracowanie narzędzi badawczych w postaci ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

02.06.2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

2

5.        

Zielona szkoła – Łeba

28-03.06.2017 r.

Agnieszka Rucińska

3

6.        

Żywa lekcja przyrody – pokaz płazów.

05.06.2017 r.

Joanna Jabłońska

5

7.        

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – Prawo oświatowe w praktyce szkolnej. Szkolenie prowadzi Andrzej Migacz pracownik Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

06.06.2017 r.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

6

8.        

Wizyta zespołu „Perła” z Doliny na Ukrainie.

06.06.2017 r.

Dyrektor

Rada Rodziców

Wszyscy nauczyciele

6

9.        

Udział wolontariuszy w Diecezjalnej Pielgrzymce Szkolnych Kół Caritas na Górę Św. Anny.

08.06.2017 r.

Agnieszka Raca

8

10.    

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

09.06.2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

9

11.    

Wycieczka do Niemiec w ramach konkursu języka mniejszości narodowej języka niemieckiego organizowanego przez biuro poselskie posła Ryszarda Galli.

09.06.2017 r.

Judyta Czok

9

12.    

Festyn rodzinny.

10.06.2017 r.

Dyrektor

Rada Rodziców

Wszyscy nauczyciele

10

13.    

Występy uczniów PSP Żyrowa z okazji Dnia Matki w ramach współpracy z TSKN Żyrowa.

11.06.2017 r.

Judyta Czok

11

14.    

Dekorowanie okien szkoły przez Szkolne Koło Caritas na uroczystość Bożego Ciała.

12.06.2017 r.

Agnieszka Raca

12

15.    

Konkurs języka niemieckiego w PSP 3 Zdzieszowice

13.06.2017 r.

Judyta Czok

13

16.    

Egzamin na kartę rowerową.

14.06.2017 r.

godz. 800

Jolanta Bula

14

17.    

Wystawienie ocen do klasyfikacji końcowo rocznej z przedmiotów i zachowania.

14.06.2017 r.

Wszyscy nauczyciele

14

18.    

Uroczystość Bożego Ciała.

15.06.2017 r.

 

15

19.    

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Opieka świetlicowa od 700 do 1500.

16.06.2017 r.

Dyrektor

Nauczyciele pełniący dyżur w świetlicy

16

20.    

Opracowanie ankiet ewaluacyjnych oraz przedstawienie wniosków do opracowania nowego programu wychowawczo – profilaktycznego.

16.06.2017 r.

Zespół ds. ewaluacji

16

21.    

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

19.06.2017 r.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

19

22.    

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

23.06.2017 r.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

23

Skip to content