Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

               

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji  i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego . Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:
1.Ochrona praw człowieka
2.Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 3.Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym 4.Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele
– Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje:
https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Z poważaniem

Mariola Walkowicz
Specjalista do spraw szkoleń i projektów

tel.: 77 454 48 29 lub 77 453 68 25

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
www.opole.frdl.pl

Skip to content