WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, jest możliwość nauczania w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Dotyczy to zajęć specjalistycznych (logopedia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).

W związku z powyższym proszę rodziców tych uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach specjalistycznych o poinformowanie dyrektora szkoły o udziale ucznia w zajęciach na terenie szkoły (77 4844241).

Opieka w świetlicach szkolnych.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. ( proszę o zgłaszanie 77 4844241).

Biblioteka szkolna oraz pedagog pracują zgodnie z dotychczasowym planem pracy.

Dyrektor szkoły Jolanta Bella

Skip to content