Zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

  • Promocja samorządności;
  • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych;
  • Pozyskanie sponsora i środków na nagrody i działalność SU;
  • Promowanie wiedzy na temat obowiązków ucznia;

 

Skip to content