ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ ONLINE W PSP W ŻYROWEJ

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ ONLINE W PSP W ŻYROWEJ

Zasady prowadzenia zajęć Online
za pośrednictwem Microsoft Teams

w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej

 

 1. Udział uczniów w zajęciach online jest organizowany zgodnie z potrzebami uczniów
  i możliwościami technicznymi oraz warunkami rodzinnymi. Wskazany jest jednak udział w zajęciach online ze względu na założone cele tych zajęć.
 2. Celem zajęć online jest:
 • Wspieranie ucznia w trudnościach
 • Wspieranie i rozbudzanie motywacji ucznia
 • Wyjaśnianie bieżących problemów przedmiotowych i wychowawczo- opiekuńczych.
 1. Zachowanie podczas zajęć
 2. Uczeń łączy się z nauczycielem punktualnie zgodnie z ustalonym planem.
 3. Każdy uczestnik spotkania dba o swój wizerunek zewnętrzny.
 4. Uczeń przygotowuje się do zajęć zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
 5. W czasie trwania spotkania obowiązują zasady kultury osobistej i dobrej komunikacji.
 6. Każdy uczestnik spotkania decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek za pomocą włączenia/wyłączenia kamery.
 7. Warunki techniczne
 8. Zajęcia są prowadzone w aplikacji Teams w programie OFFICE 365 .
 9. W miarę możliwości włączyć funkcję wyciszającą dźwięki otoczenia i rozmycia tła.
 10. Uczeń nie nagrywa lekcji online.
 11. W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych.

III. Stanowisko pracy

 1. Uczeń bierze udział w zajęciach zajmując miejsce przy biurku lub stole zgodnie z zasadami dbałości o właściwą postawę ciała.
 2. W czasie trwania spotkania online każdy uczestnik dba o zachowanie ciszy w swoim otoczeniu.

{phocadownload view=file|id=160|target=s}

Skip to content