ZAWIADOMIENIE O SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH – 24.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH – 24.01.2020 r.

Zawiadomienie o Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach – 24.01.2020

Sesja odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady:
 4. a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 5. b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
 6. c) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady,
 7. d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
 8. e) przeprowadzenie głosowania,
 9. f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
 11. a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 12. b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
 13. c) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
 14. d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
 15. e) przeprowadzenie głosowania,
 16. f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 17. Wybór Sekretarza Rady:
 18. a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 19. b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady,
 20. c) przyjęcie regulaminu wyboru Sekretarza Rady,
 21. d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
 22. e) przeprowadzenie głosowania,
 23. f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Sekretarza Rady.
 24. Zakończenie II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

                                           

         Najstarszy wiekiem radny

         Młodzieżowej Rady Miejskiej

          Michał Bega

Skip to content