Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym ( kliknij)

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym ( kliknij)

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem “Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej . 

Jednocześnie informujemy, że uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30),

odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych

przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś,

tj., popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz

wiedzę o zagrożeniach wypadkowych. 

Z poważaniem

Stanisław Gąsior

Inspektor

PONIŻEJ REGULAMIN KONKURSU

Skip to content