” Jak odróżnić fake od newsa?” – lekcja online dla uczniów klas 7-8 dnia 15 lutego od godz. 8.55 do 9.40

” Jak odróżnić fake od newsa?” – lekcja online dla uczniów klas 7-8 dnia 15 lutego od godz. 8.55 do 9.40

Jak odróżnić fake od newsa? (klasy 7-8 SP i SPP)

Lekcja opiera się na wystąpieniach z Digital Youth Forum – wydarzenia poświęconego edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Celem lekcji jest zapoznanie ze zjawiskiem tzw. fake news oraz pokazanie konkretnych narzędzi i sposobów na radzenie sobie z fałszywymi informacjami w internecie.

Lekcja przeznaczona jest dla klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych.

Prowadzący: Maciej Kępka – absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje w programie Dziecko w sieci przy projektach edukacyjnych. Zaangażowany w organizację Digital Youth Forum i Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Trener w tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Streetworker w Stowarzyszeniu Program Stacja, pracujący z młodymi osobami w kryzysie.

Skip to content