NOCNE POWTÓRKI DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W DNIACH 08-10.05.2024 w godz. 20.00-22.00

NOCNE POWTÓRKI DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W DNIACH 08-10.05.2024 w godz. 20.00-22.00

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas ósmych na nocne powtórki do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, które odbędą się w dniach: 08-10.05.2024 w godzinach  20:00-22:00.

Podczas tego wydarzenia wszyscy uczestnicy będą mieli okazję:
-omówić zasady tworzenia różnych form pisemnych,  
-powtórzyć kluczowe informacje z lektur obowiązkowych,
-omówić ważne zagadnienia językowe,
-rozwiązywać zadania egzaminacyjne.

To doskonała okazja, by solidnie przygotować się i powtórzyć wiadomości do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

TERMINARZ:
08.05.2024
– Formy pisemne: ZAPROSZENIE, OGŁOSZENIE
– Gramatyka i zagadnienia językowe: FLEKSJA (imiesłowy!), SKŁADNIA
– Lektury: „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa, „Mały Książę” Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego

09.05.2024
– Formy pisemne: ROZPRAWKA, OPOWIADANIE
– Gramatyka i zagadnienia językowe: SŁOWOTWÓRSTWO, FONETYKA
– Lektury: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Latarnik” Henryka Sienkiewicza, „Zemsta” Aleksandra Fredry, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

10.05.2024
– Lektury: „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza, utwory Jana Kochanowskiego
– Wspólne rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego.

Nocne powtórki do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego odbędą się zgodnie z powyższym terminarzem w godzinach 20:00-22:00 na platformie Microsoft Teams. Ponadto w wydarzeniu (na Facebooku) prowadzona będzie transmisja na żywo.

LINK DO WYDARZENIA: https://fb.me/e/4mhnRi2N7

LINK DO SPOTKANIA NA MICROSOFT TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1712230180442?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c3c71d93-c36f-49d0-acd5-852ab113107b%22%7d

Skip to content