FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻYROWEJ w okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.

FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻYROWEJ w okresie od 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.

Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej

w okresie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Zajęcia dla kl. I-III odbywają się w szkole, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica pracuje w dotychczasowym trybie, autobusy dowożą uczniów zgodnie z obowiązującym rozkładem. Realizowane będą zajęcia specjalistyczne (logopedia). Organizowane są obiady dla uczniów kl. I-III. Dla uczniów przebywających na kwarantannie będzie możliwość dołączenia do lekcji w sposób zdalny.

Za nauczycieli przebywających na L-4 (zwolnienie lekarskie) organizowane będą zastępstwa. Żaden uczeń nie pozostanie bez opieki!!!

  1. Zajęcia w klasach IV- VIII odbywają się zdalnie.
  2. Platformą wykorzystywaną do nauczania zdalnego w naszej szkole jest MsTeams (aplikacja Office 365); pomocniczo platforma Moodle, na której będzie można umieszczać zadania i treści.
  3. Obowiązuje aktualny plan lekcji.
  4. Nauczyciele prowadza zajęcia ze szkoły. Lekcje z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, religia, WF: podzielone będą na etap I- gdzie będzie podana treść, wyjaśnione zagadnienie, omówiony problem, pokazane ćwiczenie itp. oraz na etap II- praca własna ucznia. Podczas trwania lekcji nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów. Podczas II etapu uczeń odchodzi od komputera, pracuje samodzielnie. Pozostałe lekcje realizowane są on-line.
  5. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich lekcjach. Uczniowie zostali zapoznani z obsługą aplikacji Ms Teams, która jest główną platformą służącą prowadzeniu nauczania  w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych oraz z procedurami obowiązującymi w szkole.
  6. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
  7. Zajęcia specjalistyczne (rewalidacja oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) mogą być organizowane na terenie szkoły(obowiązuje dotychczasowy plan).

 

W okresie od 26.10.do 08.11.2020r. będzie monitorowana frekwencja uczniów. Przedłużająca się nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach on-line i uporczywe nieusprawiedliwione nieodsyłanie prac zadawanych zdalnie będzie skutkowało wdrożeniem postępowania, jak przy braku realizacji obowiązku szkolnego. Dlatego proszę Rodziców o sprawdzenie, czy dziecko bierze udział w nauczaniu zdalnym i on-line. Ze strony szkoły, o niepokojących sytuacjach powiadomi wychowawca.

Trwa stan epidemiczny, sytuacja może ulec zmianie!!!

Dyrektor szkoły: Jolanta Bella

Skip to content