Mieszkasz na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny? Chcesz uczestniczyć w zmianie swojego otoczenia?

Mieszkasz na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny? Chcesz uczestniczyć w zmianie swojego otoczenia?

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami nową Lokalną Strategię Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, w tym:

  • Analizę mocnych i słabych stron obszaru,
  • Szansy i zagrożenia nowej LSR,
  • Opracowanie celów LSR oraz wskaźników,
  • Opracowanie procedur wyboru,
  • Opracowanie kryteriów wyboru

Skip to content