Plan miesięczny na miesiąc kwiecień

Plan miesięczny na miesiąc kwiecień

 

 PLAN DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ EDUKACYJNYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STANISŁAWA ROSPONDA W ŻYROWEJ

KWIECIEŃ 2017

 

 

Termin Odpowiedzialny
Etap szkolny konkursu technicznego 01.04.2017 r. Jolanta Bula
Ogólnopolska akcja „Opatrunek na ratunek” 01.04.2017 r.

Agnieszka Raca

Szkolne Koło Caritas

Ogólnopolski Konkurs na Moją Ulubioną Opowieść Biblijną 01.04.2017 r. Agnieszka Raca
Udział w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim PSP3 Zdzieszowice 01.04.2017 r. Jolanta Kujawska

Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych

 

03.04-28.04.2017 r.

Komisja inwentaryzacyjna:

Agnieszka Raca

Judyta Grzyb

Judyta Czok

Spotkanie z podróżnikiem – Mateuszem Burzyńskim 03.04.2017 r. Agnieszka Raca
Udział w konkursie wiedzy o Mniejszości Niemieckiej w Komprachcicach 03.04.2017 r. Judyta Czok
Gminne Zawody w Mini Piłce Nożnej Chłopców 04.04.2017 r. Beata Moczak
Ogólnopolski Konkurs EDI PANDA z matematyki 04.04.2017 r. Agnieszka Rucińska
Konkurs na palmę i i ozdobę wielkanocną 05-12.04.2017 r.

Agnieszka Raca

Jolanta Bula

Ogólnopolski Konkurs EDI PANDA z języka angielskiego 05.04.2017 r. Agnieszka Rucińska
Dzień otwarty dla rodziców i przedszkolaków 06.04.2017 r. Judyta Grzyb
Ogólnopolskie Olimpiady przedmiotowe PANDA 06-07.04.2017 r. Judyta Czok
Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci, rozwiązanie konkursu na najładniejszą zakładkę do książki, apel 06.04.2017 r. Agnieszka Raca
Spotkanie z tenisistą z Gogolińskiego Klubu Tenisowego – lekcja pokazowa, zajęcia sportowe. 07.04.2017 r. Nauczyciele zgodnie z załączonym harmonogramem dnia
Gminnego Konkursu Gawędziarskiego Śląskie Beranie 10.04.2017 r. Jolanta Kujawska
Pasowanie uczniów klasy I na czytelników 10.04.2017 r. Jolanta Bausmer-Ceglarek
Aktualizacja tablic informacyjnych na paterze szkoły: stypendyści szkoły, przyjaciele szkoły, osiągnięcia uczniów do 12.04.2017 r.

Liderzy zespołów dekoracyjnych

Jolanta Kujawska

Judyta Czok

Dzień czekolady – zajączek w szkole 12.04.2017 r.

Rada Rodziców

Judyta Czok

Samorząd Uczniowski

Warsztaty z enkaustyki dla klas IV-VI współpraca z MiGBP w Zdzieszowicach 12.04.2017 r.

Agnieszka Raca

Jolanta Bula

Wiosenna przerwa świąteczna – opieka nad uczniami w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 13-18.04.2017 r. Nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów
Oddelegowanie poniższych nauczycieli do Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w PG Zdzieszowice.

19.04.2017 r. godz. 830

20.04.2017 r. godz. 830

21.04.2017 r. godz. 830

Beata Moczak

Judyta Czok

Jolanta Bausmer-Ceglarek

Wojewódzki Konkurs Gawędziarski 21.04.2017 r. Jolanta Kujawska
Rajd Strzelecka Wiosna 22.04.2017r.

Beata Moczak

Judyta Czok

Joanna Jabłońska

Wycieczka dla uczniów klas I – III 24-25.04.2017 r. Jolanta Bausmer-Ceglarek
Spotkanie z rodzicami – konsultacje przedmiotowe 25.04.2017 r. godz. 1700 Wszyscy nauczyciele
Gminny konkurs matematyczny dla klas III 26.04.2017 r. Judyta Grzyb

Wyjazd do Zdzieszowic w ramach Kino Szkoła:

g. 8:30 Trzech zbójców (kl. I – III)
g. 10:30 Eskil i TrynIdad (kl. IV – VI)

26.04.2017 r.

Judyta Grzyb

Wychowawcy klas

Dzień Świadomości zagrożenia hałasem 27.04.2017 r.

Beata Moczak

Judyta Czok

Samorząd Uczniowski

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej Przyjaciel Przyrody 2017 27.04.2017 r.

Judyta Grzyb

Joanna Jabłońska

XXIV Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – IV w bibliotece szkolnej w PSP nr 3 w Zdzieszowicach. 27.04.2017 r. godz. 1030

Jolanta Bausmer-Ceglarek

Judyta Grzyb

Jolanta Kujawska

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 28.04.2017 r. Jolanta Bella
Dzień owoców w ramach programu „Trzymaj formę”. 28.04.2017 r. Beata Moczak
Dzień pieczywa w ramach programu „Trzymaj formę”. 28.04.2017 r. Beata Moczak
Dzień warzyw w ramach programu „Trzymaj formę”. 28.04.2017 r. Beata Moczak
Skip to content