PROCEDURY COVID- 19

PROCEDURY COVID- 19

Poniżej w plikach do pobrania :

1. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii.

2. Zasady postępowania na na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika.

3. Zasady dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii.

4. Zasady przebywania uczniów na świeżym powietrzu.

5. BHP w trakcie pandemii koronawirusa dla pracowników.

6. Zasady przyprowadzania i odbioru ucznia w PSP w Żyrowej.

7. Wniosek oraz oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna.

8. Zasady zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej na czas pandemii.

 

{phocadownload view=file|id=163|target=s}

 {phocadownload view=file|id=164|target=s}

{phocadownload view=file|id=165|target=s}

{phocadownload view=file|id=166|target=s}

{phocadownload view=file|id=167|target=s}

{phocadownload view=file|id=168|target=s}

{phocadownload view=file|id=169|target=s}

{phocadownload view=file|id=170|target=s}

Skip to content