DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

Od 01.06.2020 r. wszyscy uczniowie szkoły będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. W związku z tym proszę, abyście Państwo zgłaszali ewentualny udział dziecka w zajęciach do sekretariatu szkoły do piątku, do godz. 12.00                    (pod nr tel. 77 48 44 241). Informacja pomoże mi przy ustaleniu harmonogramu konsultacji.
Wychowawcy kl. I-III w dalszym ciągu będą monitorowali udział uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły, a wychowawca kl. VIII udział uczniów kl. VIII w konsultacjach przedmiotowych, dyrektor-udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych. Uczeń, który będzie uczestniczył w w/w zajęciach zobowiązany jest w danym dniu dostarczyć wniosek i oświadczenie rodzica (dostępne na stronie internetowej szkoły).Uczniowie mogą również korzystać ze zbiorów bibliotecznych na określonych zasadach.
Wszyscy uczniowie zobowiązani są w dalszym ciągu do realizowania zdalnego nauczania.

 Dyrektor szkoły Jolanta Bella

 

Skip to content