PROJEKT ” PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

PROJEKT ” PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

Drodzy Rodzice,

Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej ogłasza nabór 20 chętnych rodzin z dziećmi w wieku szkolnym z powiatu krapkowickiego do realizacji projektu PRZYRODA WOKÓŁ NAS. Zadanie rozpoczniemy trzema spotkaniami, na których pracownicy Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” przybliżą nam tematykę ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu. Oprócz zajęć stacjonarnych odbędą się także warsztaty, podczas których uczestnicy poznają: zasady prawidłowego wykonania i zawieszania budek lęgowych, wykonają własne hotele dla zapylaczy oraz pomogą w doposażeniu dużego hotelu dla owadów przy szkole. W otoczeniu hotelu i przy samej szkole powstaną: ozdobna rabata ziołowa dla owadów oraz piękna łączka kwietna. Wspólnie z naszymi strażakami zawiesimy budki lęgowe we wskazanych przez uczestników lokalizacjach.

Liczymy na Wasz aktywny udział.

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, w określony dzień, co dwa tygodnie, w godzinach popołudniowych.

Zależy nam, by nie tylko dzieci i młodzież uczestniczyli w projekcie. Bardzo liczymy na starsze pokolenie – rodziców i dziadków.

Projekt ma na celu wzrost świadomości ekologicznej oraz integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową oraz działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Zadanie będzie realizowane od 1 września do 30 października 2022 r.

Prosimy o zgłaszanie się do szkolnych koordynatorów projektu – p. Magdaleny Sienkiewicz Kałuży lub Agnieszki Racy.

Chętne dzieci otrzymają druk z oświadczeniem uczestnictwa, który podpisuje opiekun.

Zgłoszenia ( podpisane oświadczenia) przyjmujemy do dnia 19.09.2022

Projekt został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w wyniku konkursu ofert. Partnerem w projekcie jest Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”.

Link dotyczący projektu – http://zopk.pl/pl/pk-gora-sw-anny/aktualnosci/item/1770-projekt-przyroda-wokol-nas

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Magdalena Sienkiewicz-Kałuża

Agnieszka Raca

Skip to content