XXVII KONKURS RECYTATORSKI 2022

XXVII KONKURS RECYTATORSKI 2022

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZDZIESZOWICACH ORAZ MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY,SPORTU I  REKREACJI

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM DLA KLAS I – IV

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie biorą udział wyłonieni w eliminacjach szkolnych uczniowie klas I – IV.

Każdą grupę wiekową reprezentują uczestnicy w ilości proporcjonalnej do liczby oddziałów w szkole (jedna osoba /oddział)

2. Uczestnicy konkursu przedstawiają jeden wiersz wybranego przez siebie autora,

w poezji obowiązuje tematyka dziecięca.

3. Komisja będzie oceniać :

  • dobór repertuaru
  • kulturę słowa
  • ogólny wyraz artystyczny

4. Stroje , rekwizyty są mile widziane, ale nie podlegają ocenie komisji.

5. Karty zgłoszeniowe uczestników konkursu (załączone) proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.V. 2022 r. do sekretariatu PSP nr 3 ,

tel. 77/484- 52-30

6. Termin konkursu : 31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 10.00,

w PSP nr 3 w Zdzieszowicach.

7. Ze względu na RODO wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

KARTA UCZESTNIKA XXVII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – IV ZDZIESZOWICE 2022

IMIĘ I NAZWISKO ……….……………………………………………………………………………………………..

KLASA ………………

NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

RECYTOWANY UTWÓR POETYCKI :

AUTOR ……………………………………………………………………………………………………………………….

TYTUŁ ………………………………………………………………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIA …………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL OPIEKUN W DNIU KONKURSU………………………………………………………………..

………………………………………………….

* PROSZĘ WYPEŁNIĆ KARTĘ LITERAMI DRUKOWANYMI PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

KARTA UCZESTNIKA XXVII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – IV ZDZIESZOWICE 2019

IMIĘ I NAZWISKO ……….……………………………………………………………………………………………..

KLASA ………………

NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

RECYTOWANY UTWÓR POETYCKI :

AUTOR ……………………………………………………………………………………………………………………….

TYTUŁ ………………………………………………………………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIA …………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL OPIEKUN W DNIU KONKURSU………………………………………………………………..

………………………………………………….

* PROSZĘ WYPEŁNIĆ KARTĘ LITERAMI DRUKOWANYMI PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

KARTA UCZESTNIKA XXVII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – IV ZDZIESZOWICE 2019

IMIĘ I NAZWISKO ……….……………………………………………………………………………………………..

KLASA ………………

NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

RECYTOWANY UTWÓR POETYCKI :

AUTOR ……………………………………………………………………………………………………………………….

TYTUŁ ………………………………………………………………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIA …………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL OPIEKUN W DNIU KONKURSU………………………………………………………………..

………………………………………………….

* PROSZĘ WYPEŁNIĆ KARTĘ LITERAMI DRUKOWANYMI PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

KARTA UCZESTNIKA XXVII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – IV ZDZIESZOWICE 2019

IMIĘ I NAZWISKO ……….……………………………………………………………………………………………..

KLASA ………………

NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

RECYTOWANY UTWÓR POETYCKI :

AUTOR ……………………………………………………………………………………………………………………….

TYTUŁ ………………………………………………………………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIA …………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL OPIEKUN W DNIU KONKURSU………………………………………………………………..

………………………………………………….

* PROSZĘ WYPEŁNIĆ KARTĘ LITERAMI DRUKOWANYMI PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

XXVII KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I – IV /2022 W PSP 3 ZDZIESZOWICE

Wyrażam zgodę, by dane osobowe mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………….. ucznia kl. …….. PSP nr ….. w ……………………………………………………………..

były przetwarzane i publikowane na stronie internetowej Organizatorów Konkursu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. nr 133,poz.833 z późniejszymi zmianami.)

……………………………………….

podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

XXVII KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I – IV /2022 W PSP 3 ZDZIESZOWICE

Wyrażam zgodę, by dane osobowe mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………….. ucznia kl. …….. PSP nr ….. w ……………………………………………………………..

były przetwarzane i publikowane na stronie internetowej Organizatorów Konkursu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. nr 133,poz.833 z późniejszymi zmianami.)

……………………………………….

podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

XXVII KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I – IV /2022 W PSP 3 ZDZIESZOWICE

Wyrażam zgodę, by dane osobowe mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………….. ucznia kl. …….. PSP nr ….. w ……………………………………………………………..

były przetwarzane i publikowane na stronie internetowej Organizatorów Konkursu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. nr 133,poz.833 z późniejszymi zmianami.)

……………………………………….

podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

Skip to content