KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW – OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM ORAZ WPŁYWU CZYNNIKÓW SPOŁECZNO – EKONOMICZNYCH NA ZDROWIE DZIECKA

KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW – OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM ORAZ WPŁYWU CZYNNIKÓW SPOŁECZNO – EKONOMICZNYCH NA ZDROWIE DZIECKA

LINK DO KWESTIONARIUSZA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7pMD_pd7Daoq9wKKVUqpfdY4auvpS_tcxdjI_IioTV1bClQ/viewform

Badanie prowadzone jest przez pracowników Zakładu Epidemiologii Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i polega na wypełnieniu kwestionariusza przez rodziców dzieci klas 1-8 szkoły podstawowej. Kwestionariusz został opracowany w oparciu o zasady prowadzenia badań naukowych. Zapewniam, że badanie jest anonimowe i służy jedynie celom naukowym. Wyniki natomiast będą analizowane na poziomie grupy, a nie indywidualnie. Badanie będzie realizowane w wybranych szkołach podstawowych w kraju, a dobór próby ma charakter losowy.

Skip to content