Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA 2016/2017

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im Stanisława Rosponda w Żyrowej
z dnia 19 lutego 2016 roku

o liczbie wolnych miejsc w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

Liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej 2016/2017 wynosi :25

Podstawa prawna:

Na podstawie §14 ust.2 i5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej , szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz.U. z 2015r. poz.1942)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach informuje że rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzona na wolne miejsca w szkole w następujących terminach:

  • Od 1 marca do 22 kwietnia 2016 roku – składanie zgłoszeń i wniosków bezpośrednio w szkole przez rodzica (prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o której mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty w terminie do 27.04.2016r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie 13.05.2016r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 18.05.2016r.

 

{component url=’index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:rekrutacja&Itemid=760′}

Skip to content