WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Informacja!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach zaopiniowała pozytywnie zmianę sposobu nauczania uczniów kl. I i II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej poprzez wyłączenie ich z nauczania stacjonarnego i zastosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od dnia 27.10.2020r. do dnia 05.11.2020r. ( numer pisma HDM.4041.26.2.2020.MW).

W związku z powyższym, dla dzieci, których okres kwarantanny skończy się wcześniej, organizowane będą zajęcia opiekuńcze (w miarę potrzeb) na terenie szkoły oraz zastępstwa(w miarę możliwości), które są umieszczane na platformie teams w zakładce: kalendarz.

Przypominam, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Dla uczniów kl. III, którzy nie są objęci kwarantanną jest możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych.

Jolanta Bella

 

 

Skip to content